แผนที่ความเสี่ยงดินถล่ม ปีฐาน2560

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 11/8/2020


ต.แม่สลองใน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฏาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันเกิดเหตุ

4 ก.ย. 60

ต.แม่สลองนอก

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฏาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันเกิดเหตุ

21 ส.ค. 61

ต.ตับเต่า

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฏาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันเกิดเหตุ

31 ก.ค. 61

ต.วาวี

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฏาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันเกิดเหตุ

5 ส.ค. 58

ต.เวียงเชียงแสน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฏาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันเกิดเหตุ

12 ก.ค. 56

ต.เวียงเชียงของ

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฏาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันเกิดเหตุ

20 ส.ค. 61